Voor xlogo.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt xlogo.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening kan xlogo.nl gegevens vastleggen in een bestand. Uw gegevens kunnen, samen met informatie van zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven, worden geanalyseerd. Dit om de informatie en/of aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. Uw adresgegevens zullen nooit door ons worden verstrekt aan derden.

Beveiliging gegevens
Xlogo.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Persoonsgegevens die ingevuld zijn bij het opgeven van een registratie worden nooit op xlogo.nl getoond of inzichtelijk gemaakt voor derde partijen.

Klikgedrag
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat logoknaller.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van cookies
Xlogo.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten GEEN gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen.

Wijzigingen
Xlogo.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacybeleid van xlogo.nl. Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het contactformulier.